Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)

Purchasing

ลดต้นทุนลดความเสี่ยงและกำหนดการประหยัดโดยอัตโนมัติ

ดูรายละเอียด

Spend Analytics

ประเมินและตรวจสอบปริมาณการใช้จ่ายของคุณ

ดูรายละเอียด